MIKADO
Stock Icon
MIKADO DIGITAL WEIGHTING FISHING SCALE 40KG

Electronic weight that allows to easily weigh your catch. 

41
€14.00
YUKI
Stock Icon
YUKI ELECTRONIC SCALE MAX WEIGHT 40KG

Digital electronic scale, to weigh your catches. Up to 40 kg.

 

 

1343
€22.00
Starting from: 2 items €18.00